Źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce

W dzisiejszym świecie zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami degradacji środowiska naturalnego. Obejmują one przede wszystkim substancje gazowe, ciekłe i stałe, które znajdują się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość, zanieczyszczając w ten sposób atmosferę. A jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce? Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju zalicza się przede wszystkim uprzemysłowienie i wzrost ludności, przemysł energetyczny i transportowy, a także źródła naturalne.

Wśród kategorii związanych z przemysłem jako szkodliwe źródła wyróżnia się wydobycie i transport surowców, chemiczną konwersję paliw oraz cementowanie. Jednakże szkodliwe mogą być także złom poznań, skupowisko surowców i odpadów, a także motoryzacja. Natomiast wśród naturalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się przede wszystkim wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne, wietrzenie chemiczne skał oraz pył kosmiczny.

Niewątpliwie zanieczyszczenia powietrza są bardzo problematyczną kwestią, dlatego też warto przeciwdziałać im już na etapie początkowym poprzez zmniejszanie szkodliwego wpływu czynników, które potencjalnie mogą być źródłami zanieczyszczeń powietrza.

votre réparateur de boîte de vitesses