Szkolenie BHP dla pracowników

Jednym z podstawowych elementów czegoś, co można by określić mianem profilaktyki w materii BHP, są stosowne szkolenia dla personelu. Z reguły pierwsze i najważniejsze z formalnego punktu widzenia szkolenie przeprowadza się na samym początku, tuż po podpisaniu umowy z nowymi pracownikami, a czasami tuż przed jej podpisaniem. Kto powinien takie szkolenia przeprowadzać? Stosuje się różne modele. Firmy prywatne coraz częściej wybierają w tym zakresie outsourcing – podpisują umowy z zewnętrznymi podwykonawcami, którzy zajmują się szkoleniami dla wielu klientów operujących w różnych branżach.

Na zajęciach pojawiają się ludzie z licznych przedsiębiorstw, którzy przechodzą szkolenie i na koniec otrzymują stosowny dowód, że pomyślnie je ukończyli. Solidne i rzetelne szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę, a czasami nawet testem praktycznym. Bywa też tak, że wykład na temat BHP jest czystą formalnością, a wszyscy dostają potwierdzenie ukończenia kursu bez egzaminu. Nie pochwalamy tego ostatniego wariantu, ale jest on całkiem częsty.

Polecam skup odznak i odznaczeń wojskowych