Rynek pracy, najprostsze definicje

Mówiąc o rynku pracy trudno precyzyjnie zdefiniować, o jakich dokładnie kategoriach mówimy.

szczepienia.net.pl

Czy są to jedynie firmy, które poszukują pracowników, czy również zatrudnieni przez nich ludzie, czy bardziej liczy się ekonomia, przepisy, czy zasoby ludzkie? Warto przyjrzeć się więc szczegółowo, co rozumiemy przez pojęcie „rynek pracy”, zanim skupimy się na analizie jego poszczególnych aspektów.

Rynek pracy to pojęcie bardzo szerokie.

Jest to szczególny rodzaj rynku ekonomicznego, znajdują się na nim zarówno poszukujący pracy, jak i pracodawcy, czyli miejsca pracy i siła robocza.

Istnieje kilka podziałów, według których możemy klasyfikować rynek pracy – gdy osoba pracuje zgodnie z prawem, z podpisaną umową, odprowadza wszelkie składki możemy mówić wtedy o oficjalnym rynku pracy.

Natomiast „szara strefa” jest inaczej „pracą na czarno” – tutaj nie odprowadza się składek, nie można więc wliczyć stażu do emerytury, płacąc samemu za koszty leczenia w razie nieszczęśliwego wypadku i oczywiście pozostają poza przepisami regulowanymi przez kodeks pracy.