Problemy na rynku pracy

Idealny rynek pracy, z odpowiednią dozą wolności przeznaczoną zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, zapewniający konkurencyjność i odpowiednie wynagrodzenie, z którego wszyscy są zadowoleni, to oczywiście i niestety utopia. Na prawdziwym rynku pracy niestety wiele jest problemów, z którymi, ani rząd, ani pracodawcy, ani pracownicy nie mogą nic na to poradzić.

Jednym z najbardziej dotkliwych problemów na rynku pracy, szczególnie, gdy mówimy o polskich warunkach, jest oczywiście bezrobocie. Wynika ono z wielu, bardzo różnych przyczyn.

Młodzi ludzie często kończą studia niedostosowane do bieżących potrzeb rynku, nie potrafią patrzeć perspektywicznie, a podczas studiów nie zdobywają koniecznego doświadczenia. Innym problem jest bezrobocie długotrwałe, trwające ponad 12 miesięcy.

Ludzie często tracąc pracę załamują się i nie są w stanie znaleźć dla siebie innego zatrudnienia, nie chcą się przekwalifikować i wpadają w zamknięty krąg, z którego niełatwo jest im się wydostać. Często na bezrobocie wpływa też globalna sytuacja na rynku, między innymi wielki kryzys ekonomiczny, który dosięgnął większości państw.