Problem bezrobocia wśród starszych ludzi

Bezrobocie dotyka ludzi z każdej grupy wiekowej. Zarówno ludzie młodzi, jak i ci starsi, mogą mieć problem ze znalezieniem pracy.

Dość duży spadek aktywności zawodowej wśród osób, które przekroczyły 50 rok życia, wcale nie zmniejszył ilości zachorowań czy stworzenia nowych miejsc pracy dla innych. Po ciągłych niepowodzeniach, wiele starszych osób rezygnuje z poszukiwania zatrudnienia.

Takie osoby uważają, że są w nieodpowiednim wieku lub są zbyt słabo wykształcone i nie posiadają kwalifikacji potrzebnych na obecnym rynku pracy. Starsi ludzie mogą mieć również problem z przystosowaniem się w nowym miejscu pracy.

www.audiomultimedia.net.pl

Sami pracodawcy niechętnie podchodzą do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia. Takie osoby są rzadko wysyłane na szkolenia, a podwyżki lub awanse są im z niechęcią przyznawane.

W rzeczywistości, starsi pracownicy mogą dysponować jeszcze większym doświadczeniem, niż ci młodsi. Są skoncentrowani na wykonywanej pracy i przywiązani do danej firmy.