Pieniądze jako narzędzie przemocy

W obecnych czasach coraz więcej par wybiera partnerski model związku. Najczęściej obie osoby są aktywne zawodowo i okładają się do wspólnego budżetu.

Sytuację zmienia często pojawianie się dziecka, kiedy jedna z osób – najczęściej kobieta – wycofuje się z aktywności zawodowej, żeby zająć się dzieckiem. Bywa, że sytuacja, w której jedna z osób w związku zarabia pieniądze, a druga poświęca się opiece nad domem, prowadzi do przemocy ekonomicznej.

Czym jest przemoc ekonomiczna? Jeden z partnerów może świadomie używać pieniędzy, aby kontrolować drugą osobę. Wiedząc, że nie zdobędzie ich ona z innego źródła, może wymuszać na niej konkretne zachowania pod groźbą niedawania pieniędzy na jedzenie, czy też na inne potrzeby.

Zdarzają się przypadki chowania pieniędzy, aby dana osoba nie była w stanie na dłużej opuścić domu. W sytuacji takiej nie musi wcale dochodzić do rękoczynów.

O przemocy ekonomicznej nie mówi się tak szeroko jak o fizycznej, działają jednak organizacje, które pomagają osobom, które jej doświadczyły.