Greenpeace – organizacja ekologiczna i jej działania

Fundacja Greenpeace jest międzynarodową organizacją pozarządową, która skupia swoje działania na ochronie środowiska naturalnego. Działalność Greenpeace koncentruje się na zagrożeniach dla bioróżnorodności środowiska naturalnego. Organizacja powstała w 1971 roku w Kanadzie. Przyczynkiem do jej założenia stała się potrzeba sprzeciwu wobec amerykańskich testów atomowych, które przeprowadzane były na Alasce. Greenpeace jest w pełni finansowane przez indywidualnych darczyńców. Siedziba organizacji umiejscowiona jest w Amsterdamie, ale na całym świecie działa 55 biur, w tym w Polsce. Do podstawowych celów Greenpeace zalicza się ochronę lasów i oceanów, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zaprzestanie wielorybnictwa, sprzeciwianie się wykorzystywaniu energii atomowej i poparcie wobec energii odnawialnej. Organizacja sprzeciwia się także działaniom z zakresu inżynierii genetycznej oraz używaniu toksycznych związków chemicznych.

Czym zajmuje się Greenpeace?

Organizacja Greenpeace zajmuje się największymi problemami związanymi z ekologią. Znana jest z organizowania pokojowych akcji, które mają zwrócić uwagę społeczeństwa na dany problem. Nierzadko takie akcje były radykalne i wzbudzały sporo kontrowersji.

Kierunki działania Greenpeace

Organizacja ekologiczna zajmuje się różnymi problemami związanymi ze środowiskiem. W obszarze jej zainteresowań leży między innymi:

  • Ratowanie lasów naturalnych i pierwotnych – lasy te mają niebagatelne znaczenia dla całego życia na ziemi. Tworzą ekosystemy, czyli naturalne środowiska dla wielu gatunków roślin i zwierząt na całym świecie.

    Od istnienia lasów naturalnych nie zależy jedynie życie flory i fauny, ale również życie ludzi. W Polsce takim lasem jest Puszcza Białowieska.

  • Spowolnienie zmian klimatycznych i stawianie na czystą energię – zmiany klimatu są realnym zagrożeniem, z którym musi zmierzyć się ludzkość. Emisja gazów cieplarnianych wpływa na wzrost globalnej temperatury, dlatego niezbędne jest jej radykalne obniżenie. Greenpeace chce przeciwdziałać zmianom klimatu, by nie dopuścić do masowego wymierania gatunków, zmniejszania się zasobów wody pitnej, szerzenia się chorób i innych zagrożeń dla ludzi i życia na ziemi.
  • Ratunek dla Arktyki – Arktyka stanowi niezwykły ekosystem, ale również naturalny termostat dla całej naszej planety. Rozregulowanie takiego ekosystemu i termostatu z pewnością wywoła drastyczne zmiany klimatyczne, które doprowadzą do katastrof.
  • Ochrona mórz i oceanów – przemysłowe techniki połowowe doprowadzają do przełowienia łowisk i zasobów morskich wielu krajów. Takie działania mogą doprowadzić do negatywnych zmian w ekosystemach morskich.
  • Ochrona pszczół – pszczoły zapylają rośliny, które zjadamy, dlatego od pszczelego istnienia zależy również istnienie ludzkie. Niestety, od końca lat 90. pszczoły znikają. Zmniejszają się również pszczele rodziny. Dlatego tak ważna jest ochrona każdej, nawet tej pojedynczej pszczoły.

.

odwiedź sklep skody i zgarnij agrody