Czym jest outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników nie jest niczym innym jak przejęciem pracowników. Jednak jak to wygląda w praktyce? Kiedy faktycznie możemy mówić o outsourcingu pracowników? Na te pytania odpowiada artykuł 231 Kodeksu pracy.

Jak go jednak zinterpretować? Outsourcing pracowników ma miejsce wtedy, kiedy właściciel firmy, zdecyduje się na przykład na jej sprzedanie innemu podmiotowi. Sprzedaż ta nie może jednak nieść za sobą żadnych zmian dla pracowników, oprócz zmiany właściciela.

To pod jego władzę przejdą pracownicy. A jeśli tak się stanie możemy mówić o outsourcingu pracowników, czyli przejęciu pracowników firmy przez nowego pracodawcę.

Outsourcing pracowników oznacza ich przejęcie na tych samych warunkach, na których pracowali dotychczas. Tak więc pracodawca, który przejął pracowników nie powinien zmieniać rodzaju ich umowy, wymiaru godzin pracy, czy wynagrodzenia.

Nie powinien zmieniać warunków pracy zawartych w umowie o pracę pomiędzy pracownikiem, a dawnym pracodawcą. Outsourcing pracowników nie niesie więc za sobą żadnych drastycznych zmian, których powinni obawiać się pracownicy.

Jest zmianą, która tak naprawdę, w sposób bezpośredni nie dotyka pracowników.